Je bent hier: Home > Daoïsme

道 Dao

Dao is het onvertaalbare, allesomvattende beginsel van het Daoïsme. Dao is zo universeel dat vertalingen als 'De Weg', het 'Levenspad', de 'Queeste' tekort schieten.

Bekijk de gehele film hier: Opening Daoism

Dao beschrijft zowel de weg zelf, als het volgen van de weg. Dao is de altijd vernieuwende doelgerichte levensenergie, welke constant schept. Dao laat zich voelen als vrijheid, vreugde, zin, verbondenheid met alles, het creatieve en een diep inzicht in zichzelf en de wereld.

De Dao laat zich verbeelden als het universele principe van Tai Ji. De Tai Ji ontstond uit de Wu Ji. De Wu Ji is het begin van alles, en alles komt voort uit de Wu Ji. Wu Ji kent begin noch einde, en toch bestaat zij eeuwig. Uit het Ene ontstond de twee dingen, Yin en Yang die samen de Tai Ji vormen. Uit de twee ontstonden de tienduizend dingen. Zie ook de pagina met de DaoDeJing van Laozi.

Yang is het actieve principe van groei. Het vertegenwoordigt licht, mannelijkheid, hitte, hardheid en alles dat positief is. In de I Ching heeft het als beeld de on-onderbroken lijn: Yang breidt zich eeuwig uit.

 

 

Yin is het passieve principe van verval. Het vertegenwoordigt duisternis, het vrouwelijke, koude, zachtheid en alles dat negatief is. Het beeld is de gebroken lijn: Yin trekt zich eeuwig samen. Het is de interactie en het zoeken naar balans tussen deze krachten die de I, ofwel de veranderingen zoals ze staan beschreven in "Het Boek der Veranderingen", doen ontstaan. De gebroken en on-onderbroken lijnen worden gecombineerd tot acht trigrammen, elk van drie lijnen. Elk trigram vertegenwoordigt een apart aspect van de kosmische kracht (Dao). Zie hiervoor ook het Lied van de Acht Richtingen