Je bent hier: Home > Qigong

Chen Xiyi Vier-en-twintig seizoensoefeningen

Alle 24 oefeningen:


Het Lentepunt

04 februari - 18 februari

lìchūn 立春

Reguleert de energetische storingen in het lichaam, veroorzaakt door de wind, een voorteken van de lente. Ze verbetert de balans in het functioneren van de onderste buikregionen, die dikwijls de oorzaak zijn van pijn in de rug, de gewrichten van de armen en het gebied achter de oren.
- Ga met het bovenlichaam rechtop in kleermakerszit zitten. Breng uw geest tot rust en adem licht in en uit.
- Leg uw beide handen op uw rechterdijbeen op elkaar.
- Draai uw hoofd eerst naar links en dan naar rechts en kijk telkens zo ver mogelijk naar achteren.
- Adem in terwijl u het hoofd zijwaarts draait, en adem uit terwijl u uw hoofd weer terug draait.
- Herhaal de oefening vijf maal.
- Leg uw handen dan op uw linkerdijbeen en doe de oefening in deze houding nogmaals vijf maal.


Regen

19 februari - 05 maart

yŭshuĭ 雨水

Deze oefening helpt bij het opheffen van energetische stoornissen in de Drievoudige Verwarmer, die de totale lichaamsenergie reguleert. Ze heeft tevens een verzachtende invloed bij een droog gevoel in de bovenste luchtwegen, bij keelontstekingen en bij de hik als gevolg van koude in de maag.
- Ga met het bovenlichaam rechtop in kleermakerszit zitten. Breng uw geest tot rust en adem licht in en uit.
- Laat uw rechterhand in de rechterknieholte rusten en leg uw linkerhand op de rug van de rechterhand.
- Draai uw bovenlichaam en nek eerst naar links en dan naar boven om achter u te kunnen kijken.
- Draai vervolgens rechtsom en kijk weer naar achteren.
- Adem in wanneer u zich omdraait, en adem uit wanneer u het gezicht weer naar voren draait. Herhaal vijf maal.
- Draai uw bovenlichaam en nek nu eerst naar rechts en naar boven en kijk achterom. Herhaal vijf maal.


Het Gonzen der Insekten

06 maart - 20 maart

jīngzhé 驚蟄

Deze oefening helpt energetische stoornissen in de spieren in de streek van de lendewervels op te heffen. Het is verder een probaat middel bij droogte in de mondholte en terugwijkend tandvlees en het verlies van de reukzin.
- Ga met het bovenlichaam rechtop in kleermakerszit zitten. Breng uw geest tot rust en adem licht in en uit.
- Maak uw handen tot vuisten (losjes) terwijl u uw duimen naar binnen gevouwen heeft.
- Til uw onderarmen tot evenwijdig aan de grond op.
- Trek uw ellebogen naar u toe, draai uw hoofd naar rechts en kijk naar achteren, echter zonder daarbij uw bovenlichaam te bewegen.
- Doe daarna hetzelfde naar links.
- Adem in terwijl u uw hoofd zijwaarts draait, en adem uit terwijl u het weer naar voren draait.
- Herhaal de beweging vijfmaal naar rechts en naar links.


Voorjaars-dag-en-nacht-evening

21 maart - 04 april

chūnfēn 春分

Deze oefening draagt ertoe bij de energetische stoornissen in de door de borst, schouders en rug lopende meridianen op te heffen. Ze verzacht zwellingen in de neus, jeuk, oorsuizen en rugpijn.
- Ga met het bovenlichaam rechtop in kleermakerszit zitten. Breng uw geest tot rust en adem licht in en uit.
- Vouw nu het linkerbeen naar binnen en strek uw rechterbeen naar voren.
- Strek uw armen, evenwijdig aan de vloer, recht voor u uit.
- Draai uw hoofd naar rechts en kijk naar beneden, zonder daarbij uw romp te bewegen.
- Draai uw hoofd weer naar voren en voer dezelfde beweging naar links uit.
- Adem in terwijl u uw hoofd naar achter draait, en adem uit terwijl u het weer naar voren draait.
- Herhaal deze oefening zevenmaal waarbij u telkens van been wisselt en van voor af aan begint.


Zuivere Helderheid

05 april - 19 april

qīngmíng 清明

De oefening helpt energetische stoornissen in de nieren, de darmen en lendenen op te heffen. Het ontspant de verkramping van het middenrif en stimuleert energie in de ledematen.
- Ga met het bovenlichaam rechtop in kleermakerszit zitten. Breng uw geest tot rust en adem licht in en uit.
- Ontspan uw rug, schouders en heupstreek.
- Tiluw armen zijwaarts gestrekt op tot horizontaal.
- Buig uw rechterarm naar binnen.
- Maak nu met beide handen een beweging alsof u met een boog schiet.
- Beeld u in dt het u kracht kost om de boog met uw rechterarm te spannen en dat het doelwit zich links van u bevindt.
- Schiet dan de denkbeeldige pijl af.
- Herhaal de beweging naar rechts.
- Adem in terwijl u de boog spant, adem uit wanneer u de pijl afschiet.
- Herhaal zeven maal.


Regen voor het Koren

20 april - 05 mei

gŭyŭ 穀雨

Deze oefening tempert de gelige kleur van de ogen, neusbloedingen, zwellingen in het gelaat en te grote warmte in de handen. Ze vormt een goede remedie tegen energetische stoornissen die bloedstuwing in milt en maag versterken.
- Ga met het bovenlichaam rechtop in kleermakerszit zitten. Breng uw geest tot rust en adem licht in en uit.
- Druk (strek) uw rechterhand, met de handpalm naar boven, naar de hemel, en masseer onderwijl met uw linkerhand uw rechterborst.
- Wissel de handen om en herhaal het aan de andere kant.
- Adem in terwijl u uw hand in de hoogte heft, en adem uit terwijl u hem weer naar beneden laat zakken.
- Herhaal de oefening zevenmaal.


Het Zomerpunt

06 mei - 20 mei

lìxià 立夏

Deze oefening draagt bij aan het opheffen van stoornissen als gevolg van wind en vochtigheid, die pijn in de meridiaanbanen veroorzaken. Ze bevordert de ontspanning bij contractie van de armen en ellebogen en tempert overvloedige transpiratie in de handen en oksels. Ze oefent tevens een temperende invloed uit op hysterische 'uitgelatenheid', die schadelijk voor het hart is.
- Ga met het bovenlichaam rechtop en met bijna gesloten ogen zirten. Breng uw geest tot rust en adem licht in en uit.
- Buig uw linkerbeen en zet uw linkervoet plat op de vloer.
- Buig uw rechterknie en laat hem op de vloer rusten, waarbij de hiel voor uw kruis ligt.
- Strengel de vingers van beide handen ineen en pak uw linkerknie vast.
- Adem in en trek onderwijl uw knie naar uw lichaam toe. Adem uit en ontspan uw lichaam weer.
- Herhaal de oefening zevenmaal.
- Wissel dan van been en doe dezelfde oefening zevenmaal met uw rechterknie.


Kleine Rijkdom

21 mei - 03 juni

xiăomăn 小滿

Deze oefening helpt een einde te maken aan klachten die door verkeerde gekanaliseerde energie in de inwendige organen en overmatige warmte in de handen worden veroorzaakt. Verder maakt ze een einde aan middenrifpijn en het gevoel van verstikking in de borst en aan pijn in gebied onder de ribben, het zgn. hypochondrium, die tot een depressieve stemming kan leiden.
- Ga met uw bovenlichaam rechtop in de kleermakerszit zitten. Breng uw geest tot rust en adem licht in en uit.
- Duw met uw linkerhand beneden op de vloer en stoot tegelijkertijd met de rechterhand naar boven in de lucht.
- Keer de beweging om, zodat de rechterhand naar de aarde en de linkerhand naar de hemel wijst.
- Herhaal de oefening zevenmaal.


Grote Rijkdom

04 juni - 20 juni

mángzhòng 芒種

Deze oefening stimuleert de energiestroom in de lendestreek en de nieren. Ze verzacht pijn in de zonnevlecht en de ribben en heeft een kalmerende werking op het gevoel van droogte in de bovenste luchtwegen dat kriebelhoest veroorzaakt.
- Ga rechtop staan en laat uw armen op natuurlijke wijze langs het lichaam hangen. Breng uw geest tot rust en adem licht in en uit.
- Til uw armen recht naar voren, waarbij u uw polsen naar achteren gebogen houdt en uw handpalmen langzaam naar voren `schuiven'.
- Buig dan uw lichaam achterover en stoot tegelijkertijd met uw handen naar boven in de lucht.
- Ga weer rechtop staan en ontspan u.
- Open nu uw armen, totdat uw armen en handen een rechte lijn met uw schouders vormen, en laat dan uw armen langs uw lichaam naar beneden zakken.
- Adem in terwijl u uw handen naar voren en boven stoot, en adem uit terwijl u uw armen opent.
- Herhaal de oefening zevenmaal.


Zomerzonnewende

21 juni - 06 juli

xiàzhì 夏至

Deze oefening draagt bij aan het opheffen van energetische stoornissen die pijn in de rug, armen, polsen en knieën, alsmede een zwaar gevoel in de ledematen veroorzaken.

- Ga zitten en strek uw benen losjes voor u uit. Breng uw geest tot rust en adem licht in en uit.
- Buig uw rechterknie en trek hem naar uw borst. Pak met beide handen, de vingers ineengestrengeld, de voetzool vast.
- Duw dan met uw rechterhiel naar voren, zonder echter de greep van de handen los te laten.
- Wissel van voet en doe hetzelfde met uw linkerbeen.
- Adem in terwijl u uw knie naar voren duwt, en adem uit terwijl u uw been weer ontspant.
- Herhaal de oefening zevenmaal.


Kleine Hitte

07 juli - 21 juli

xiăoshŭ 小暑

Deze oefening helpt energetische stoornissen in de benen en lendestreek weg te nemen. Ze brengt verlichting by een gevoel van volheid in de longen en droogte in de bovenste luchtwegen, bij astma, pijn in de schouders en in de onderbuik, alsmede by een zwaar gevoel in de ledematen.
- Ga op uw linkerhiel zitten en strek uw rechterbeen voor u uit. Breng uw geest tot rust en adem licht in en uit.
- Steun met beide handen achter u op de vloer en strek dan uw rechterbeen zo ver mogelijk naar voren.
- Ontspan u, wissel van been en herhaal dezelfde beweging met uw linkervoet.
- Adem in terwijl u uw been naar voren strekt, en adem uit terwijl u het weer terugtrekt.
- Herhaal de oefening zevenmaal.


Grote Hitte

22 juli - 07 augustus

dàshŭ 大暑

Deze oefening draagt bij aan het wegnemen van energetische stoornissen in het hoofd, de hals, de borst of de rug. Ze heeft tevens een gunstige werking op een abnormaal stijgen van chi, wat zich in astma, prikkelbaarheid, verlies van evenwichts¬gevoel, sensaties van hitte of huivering in het hele lichaam, slapende ledematen en vatbaarheid voor angstgevoelens uit.
- Ga met het bovenlichaam rechtop in kleermakerszit zitten. Breng uw geest tot rust en adem licht in en uit.
- Krom uw rug en maak uw handen tot vuisten en raak daar¬mee de vloer vóór u aan.
- Draai uw hoofd naar links en vervolgens naar achteren, waarbij u uw ogen wijd open spert
- `zoals de tijger zijn omgeving achter zich onderzoekend in ogenschouw neemt'.
- Ontspan u en draai uw hoofd weer naar voren.
- Doe dan hetzelfde naar de rechterkant.
- Adem in terwijl u uw hoofd zijwaarts en naar achteren draait, en adem uit terwijl u het weer naar voren draait.
- Herhaal de oefening zevenmaal.


Het Herfstpunt

08 augustus - 22 augustus

lìqiū 立秋

Deze oefening tempert de neiging tot melancholie. Daarnaast geeft ze verlichting bij hoofd- en rugpijn en vermindert de transpiratie in de oksels, die een gevolg is van een gebrek aan qi in de lendestreek, lever en nieren.
- Ga op uw hielen zitten en rust met uw knieen op de vloer. Breng uw geest tot rust en adem licht in en uit.
- Steun uw handen voor uw knieen op de vloer.
- Duik ineen en buig zo ver mogelijk naar de vloer toe.
- Ontspan u dan volkomen en richt uw lichaam weer heel natuurlijk op.
- Adem in terwijl u ineenduikt, en adem uit wanneer u de spanning loslaat.
- Herhaal de oefening zevenmaal.


Einde van de Hitte

23 augustus - 07 september

chŭshŭ 處暑

Deze oefening verlicht pijn in de rug en borst, kuiten en enkels en oefent een kalmerende invloed op hoesten en astma uit.
- Ga met het bovenlichaam rechtop in kleermakerszit zitten. Breng uw geest tot rust en adem licht in en uit.
- Maak uw handen tot vuisten samen en leg deze aan weerszijden van uw wervelkolom.
- Geef uzelf dan met lichte kloppende bewegingen een massage langs uw ruggegraat, terwijl u uw hoofd 35 maal naar links en naar rechts draait.


Witte Dauw

08 september - 22 september

báilù 白露

Deze oefening oefent een verzachtende werking uit bij bloedneuzen, eenzijdige aangezichtsverlamming, zwellingen en ontstekingen in de keel en bij plotseling verlies van de stem, dat een gevolg is van het binnendringen van verkeerd gekanaliseerde energie van wind en vocht in de rugmeridiaan.
- Ga met het bovenlichaam rechtop in kleermakerszit zitten. Breng uw geest tot rust en adem licht in en uit.
- Leg uw beide handen op uw kuiten.
- Draai uw hoofd langzaam naar rechts en kijk naar achteren.
- Draai vervolgens met uw hoofd naar links en kijk achterom.
- Adem in terwijl u uw hoofd naar links draait, adem uit terwijl u weer naar voren draait.
- Herhaal de oefening negenmaal.


Herfst-dag-en-nacht-evening

23 september - 08 oktober

qiūfēn 秋分

Deze oefening heeft een heilzame invloed op het geleidelijk aan laten verdwijnen van oedeem en zwellingen in borst, rug en buik. Bovendien helpt ze bij pijn in de benen en knieën, in de enkels en voetzolen, bij stijfheid in de bovenbenen, gespannen spieren in de benen en onwillekeurige urinelozingen ten gevolge van een tekort aan qi.
- Ga met het bovenlichaam rechtop in kleermakerszit zitten. Breng uw geest tot rust en adem licht in en uit.
- Leg uw beide handen tegen uw oren, alsof u de ooropeningen wilt afsluiten.
- Maak met uw armen cirkelende bewegingen en trek daarbij de ellebogen zo ver mogelijk omhoog en naar achteren.
- Volg met uw blik de beweging van uw ellebogen. Kijk daarbij eerst naar links en dan naar rechts.
- Doe deze oefening drie minuten achtereen.


Koude Dauw

09 oktober - 23 oktober

hánlù 寒露

De oefening verlicht rugpijn, neusbloedingen en oogontstekingen. Ze heeft daarnaast een kalmerend effect bij migraine, trillende ledematen en nerveuze spiertrekkingen in het aangezicht, die een gevolg zijn van koude en vochtigheid in de energiemeridianen van de ribbenstreek.
- Ga met het bovenlichaam rechtop in kleermakerszit zitten. Breng uw geest en adem licht in en uit
- Strek uw armen en handen krachtig omhoog, totdat uw lichaam, dat in de beweging mee naar boven wordt getrokken, iets van de vloer loskomt.
- Merk op hoe uw billen van de vloer los komen alsof u vanuit een zittende houding aanzet om op te springen.
- Herhaal de oefening vijf maal.


De Komst van het Dauwrijp

24 oktober - 07 november

shuāngjiàng 霜降

Deze oefening stimuleert de energiecirculatie in het onderste deel van het lichaam. Ze verzacht reumatische klachten in de knieen en de bekkenstreek, verbetert de blaasfunctie en versterkt de spierspanning en de spankracht van de tenen.
- Ga met de benen voor u uitgestrekt rechtop zitten. Breng uw geest tot rust en adem licht uit en in.
- Pak uw voeten beet etn trek dan uw linkerknie naar u toe terwijl u gelijktijdig uw rechterhiel naar voren drukt. Laat de voeten niet los!
- Laat nu de spanning los, trek dan uw rechternknie naar u toe en strek nu uw linkerknie naar voren.
- Adem in terwijl u de hielen naar voren strekt, adem uit wanneer u de knie naar u toe trekt.
- Herhaal de ogening zeven maal.


Het Winterpunt

08 november - 22 november

lìdōng 立冬

Deze oefening verlicht rugpijn bij het bukken. Bovendien helpt ze een vol gevoel in de borst en in de lendestreek weg te nemen.
- Ga met uw bovenlichaam rechtop in de kleermakerszit zitten. Breng uw geest tot rust en adem licht in en uit.
- Til uw armen recht omhoog waarbij de ruggen van de handen tegen elkaar liggen.
- Draai uw hoofd voorzichtig naar links en kijk achterom.
- Draai dan uw hoofd naar rechts en kijk weer achterom.
- Adem in terwijl u uw hoofd zijwaarts draait, adem uit terwijl u het weer terug draait.
- Herhaal de oefening zevenmaal.


Kleine Sneeuw

23 november - 05 december

xiăoxuĕ 小雪

Deze oefening laat de transpiratiegeur uit de oksels verdwijnen. Ze helpt verder bij krachteloosheid in de ellebogen, kramp in de benen (pezen en gewrichten) en gasvorming.
- Ga met uw bovenlichaam rechtop in de kleermakerszit zitten. Breng uw geest tot rust en adem licht in en uit.
- Laat uw linkerhand op uw linkerknie rusten. terwijl u met uw rechterhand uw linkerelleboog ondersteunt. De rechteronderarm moet hierbij horizontaal lopen.
- Probeer met uw rechterarm uw linkerelleboog naar u toe te trekken; deze verzet zich echter en zet kracht in de tegeovergestelde richting.
- Laat de spanning los en herhaal de beweging in omgekeerde richting.
- Herhaal de oefening zevenmaal.


Grote Sneeuw

06 december - 20 december

dàxuĕ 大雪

Deze oefening stimuleert de energiestroom door het gehele lichaam. Ze heeft een genezende werking bij keelontstekingen, middenrifpijn, hoesten door ademhalingsmoeilijkheden en bij bloedingen van de anus. Deze oefening is verder erg effectief voor het verbeteren van het gezichtsvermogen en het verwarmen van het hele lichaam.
- Ga rechtop staan. Breng uw geest tot rust en adem licht in en uit.
- Strek uw armen horizontaal zo ver mogelijk zijwaarts uit.
- Begin dan rond te lopen. Marcheer als een soldaat tijdens een parade; trek de knieen hoog op en stamp flink op de grond wanneer u de voeten neerzet.
- Doe deze oefening drie minuten lang.


Winterzonnewende

21 december - 05 januari

dōngzhì 冬至

Deze oefening regelt de circulatie van qi in de ledematen. Ze maakt tevens een einde aan stijfheid in de rug en schouders, voorkomt dat handen en voeten koud worden en versterkt de nierenergie.
- Ga met uw bovenlichaam rechtop in de kleermakerszit zitten. Breng uw geest tot rust en adem licht in en uit.
- Strek uw beide benen recht voor u uit.
- Maak uw handen tot vuisten en laat ze op uw knieen rusten.
- Probeer een steeds sterkere druk op de knieen uit te oefenen en laat dan de spanning weer los.
- Herhaal de oefening vijf maal.


Kleine Koude

06 januari - 20 januari

xiăohán 小寒

Deze oefening stimuleert de - in het koude jaargetijde dikwijls tragere - functie van de spijsvertering. Dat kan leiden tot misselijkheid, maagpijn, winderigheid, zware ledematen, uitputting en slaperigheid.
- Ga met het bovenlichaam rechtop in kleermakerszit zitten. Breng uw geest tot rust en adem licht in en uit.
- Laat uw linkerhand op uw voet rusten en duw (steek) uw rechterhand omhoog, terwijl u met uw hoofd op uw linkerschouder rust.
- Volg met uw blik de bovenwaarts gerichte beweging van uw rechterhand.
- Strek uw arm zo ver mogelik omhoog.
- Wissel van kant en voer dezelfde beweging met uw andere hand uit.
- Herhaal zeven maal.


Grote Koude

21 januari - 03 februari

dàhán 大寒

Deze oefening tegen qi-stuwing in de meridianen, welke algemene lichamelijke zwakte, opzwelling van heupen, knieen en voeten, rugpijn en een 'verstopping' van energie veroorzaakt.
- Ga op uw linkerbeen zitten dat gevouwen onder uw lichaam ligt. Strek uw rechterbeen naar voren. Breng uw geest tot rust en adem licht in en uit.
- Steun met uw handen achter u op de vloer.
- Buig uw romp langzaam achterover en span daarbij de spieren van uw armen en uw rechterbeen.
- Laat de spanning los en herhaal vijf maal.
- Adem in terwijl u de spieren spant en uit wanneer u ze ontspant.
- Wissel van been en doe de oefening nogmaals vijf keer.